Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Beleid

Reactie op het conceptadvies van het Platform Onderwijs 2032

13-11-2015

Boxtel, C.A.M. van (2015). Over zin en onzin van historische feiten en het vraagstuk van leerstofselectie in het geschiedenisonderwijs: Een reactie op het conceptadvies van het Platform Onderwijs 2032. 27 oktober 2015.

Over zin en onzin van historische feiten en het vraagstuk van leerstofselectie in het geschiedenisonderwijs is een reactie van professor Carla van Boxtel, hoogleraar geschiedenisdidactiek aan de Universiteit van Amsterdam, op het conceptadvies van het Platform Onderwijs 2032. 27 oktober 2015.