Burgerschap1232820-8-2017 23:59:49226htmlFalseaspxScholen zijn sinds 2006 verplicht aan burgerschapsonderwijs aandacht te besteden.Website themapagina
Kwaliteitsborging schoolexamen1232920-8-2017 23:59:4936htmlFalseaspxSLO biedt vakdocenten steun bij de inrichting van het schoolexamen in de vorm van handreikingen. Deze bevatten suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen. De inhoud van de handreikingen schoolexamen draagt een niet-voorschrijvend karakWebsite themapagina
Taalgericht vakonderwijs1233020-8-2017 23:59:4946htmlFalseaspxTaalgericht vakonderwijs is onderwijs waarin naast vakdoelen de benodigde taalvaardigheid expliciet is benoemd. Die vak- en taaldoelen worden simultaan ontwikkeld via onderwijs dat contextrijk is, vol interactiemogelijkheden zit en waarbinnen de benodigdeWebsite themapagina
Vakvernieuwing aardrijkskunde1233120-8-2017 23:59:491350htmlFalseaspxZowel op vmbo als op havo en vwo is er sprake van vernieuwingen in het examenprogramma. Website themapagina
Vakvernieuwing geschiedenis1233220-8-2017 23:59:492107htmlFalseaspxOp deze pagina staat een overzicht van belangrijke documenten en websites die betrekking hebben op de vakvernieuwing havo/vwo en vmbo.Website themapagina
Vakvernieuwing M&O1233320-8-2017 23:59:49767htmlFalseaspxNa ongeveer zestien jaar was het vak Management & Organisatie aan vernieuwing toe. Ontwikkelingen in het hart van het vak (de praktijk van het ondernemen en het functioneren van organisaties), de belevingswereld van de leerling en de samenleving vroegen dWebsite themapagina
Vakvernieuwing maatschappijwetenschappen1233420-8-2017 23:59:49860htmlFalseaspxHet examenprogramma voor maatschappijwetenschappen wordt de komende jaren vernieuwd. Website themapagina
Alles over de examenprogramma's3778120-8-2017 23:59:49852htmlFalseaspxOp deze pagina vindt u een overzicht van relevante documenten die betrekking hebben op het examenprogramma.Website themapagina
Vakspecifieke trendanalyse4724120-8-2017 23:59:4935htmlFalseaspxSLO voert periodiek een trendanalyse uit per vakgebied resulterend in een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied. De trendanalyse richt zich met name op het primair en voortgezet onderwijs, met hier en daar uitstapjes Website themapagina