Alles over de examenprogramma's3778110-12-2017 01:13:051241htmlFalseaspxOp deze pagina vindt u een overzicht van relevante documenten die betrekking hebben op het examenprogramma.Website themapagina
Burgerschap1232810-12-2017 01:13:05284htmlFalseaspxScholen zijn sinds 2006 verplicht aan burgerschapsonderwijs aandacht te besteden.Website themapagina
Kwaliteitsborging schoolexamen1232910-12-2017 01:13:0539htmlFalseaspxSLO biedt vakdocenten steun bij de inrichting van het schoolexamen in de vorm van handreikingen. Deze bevatten suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen. De inhoud van de handreikingen schoolexamen draagt een niet-voorschrijvend karakWebsite themapagina
Taalgericht vakonderwijs1233010-12-2017 01:13:0552htmlFalseaspxTaalgericht vakonderwijs is onderwijs waarin naast vakdoelen de benodigde taalvaardigheid expliciet is benoemd. Die vak- en taaldoelen worden simultaan ontwikkeld via onderwijs dat contextrijk is, vol interactiemogelijkheden zit en waarbinnen de benodigdeWebsite themapagina
Vakspecifieke trendanalyse4724110-12-2017 01:13:0548htmlFalseaspxSLO voert periodiek een trendanalyse uit per vakgebied resulterend in een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied. De trendanalyse richt zich met name op het primair en voortgezet onderwijs, met hier en daar uitstapjes Website themapagina
Vakvernieuwing M&O1233310-12-2017 01:13:051151htmlFalseaspxNa ongeveer zestien jaar was het vak Management & Organisatie aan vernieuwing toe. Ontwikkelingen in het hart van het vak (de praktijk van het ondernemen en het functioneren van organisaties), de belevingswereld van de leerling en de samenleving vroegen dWebsite themapagina
Vakvernieuwing aardrijkskunde1233110-12-2017 01:13:051950htmlFalseaspxZowel op vmbo als op havo en vwo is er sprake van vernieuwingen in het examenprogramma. Website themapagina
Vakvernieuwing geschiedenis1233210-12-2017 01:13:052782htmlFalseaspxOp deze pagina staat een overzicht van belangrijke documenten en websites die betrekking hebben op de vakvernieuwing havo/vwo en vmbo.Website themapagina
Vakvernieuwing maatschappijwetenschappen1233410-12-2017 01:13:051201htmlFalseaspxHet examenprogramma voor maatschappijwetenschappen wordt de komende jaren vernieuwd. Website themapagina