Alles over de examenprogramma's3778120-10-2018 23:59:502378htmlFalseaspxOp deze pagina vindt u een overzicht van relevante documenten die betrekking hebben op het examenprogramma.Website themapagina
Burgerschap1232820-10-2018 23:59:50418htmlFalseaspxScholen zijn sinds 2006 verplicht aan burgerschapsonderwijs aandacht te besteden.Website themapagina
Kwaliteitsborging schoolexamen1232920-10-2018 23:59:5070htmlFalseaspxSLO biedt vakdocenten steun bij de inrichting van het schoolexamen in de vorm van handreikingen. Deze bevatten suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen. De inhoud van de handreikingen schoolexamen draagt een niet-voorschrijvend karakWebsite themapagina
Taalgericht vakonderwijs1233020-10-2018 23:59:5089htmlFalseaspxTaalgericht vakonderwijs is onderwijs waarin naast vakdoelen de benodigde taalvaardigheid expliciet is benoemd. Die vak- en taaldoelen worden simultaan ontwikkeld via onderwijs dat contextrijk is, vol interactiemogelijkheden zit en waarbinnen de benodigdeWebsite themapagina
Vakspecifieke trendanalyse4724120-10-2018 23:59:50111htmlFalseaspxSLO voert periodiek een trendanalyse uit per vakgebied resulterend in een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied. De trendanalyse richt zich met name op het primair en voortgezet onderwijs, met hier en daar uitstapjes Website themapagina
Vakvernieuwing Bedrijfseconomie2939420-10-2018 23:59:50650htmlFalseaspxNa ongeveer zestien jaar was het vak Management & Organisatie aan vernieuwing toe. Ontwikkelingen in het hart van het vak (de praktijk van het ondernemen en het functioneren van organisaties), de belevingswereld van de leerling en de samenleving.....Website themapagina
Vakvernieuwing aardrijkskunde1233120-10-2018 23:59:503531htmlFalseaspxZowel op vmbo als op havo en vwo is er sprake van vernieuwingen in het examenprogramma. Website themapagina
Vakvernieuwing geschiedenis1233220-10-2018 23:59:504535htmlFalseaspxOp deze pagina staat een overzicht van belangrijke documenten en websites die betrekking hebben op de vakvernieuwing havo/vwo en vmbo.Website themapagina
Vakvernieuwing maatschappijwetenschappen1233420-10-2018 23:59:502173htmlFalseaspxHet examenprogramma voor maatschappijwetenschappen wordt de komende jaren vernieuwd. Website themapagina