Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Geschiedenis
  • Aardrijkskunde
  • Economie
  • Maatschappijwetenschappen
Leerplankundig thema
  • Schoolexamen

Kwaliteitsborging schoolexamen

9-6-2015

Het schoolexamen is een belangrijk onderdeel van het examen, aandacht voor de kwaliteit ervan is een noodzaak.

SLO biedt vakdocenten steun bij de inrichting van het schoolexamen in de vorm van handreikingen. Deze bevatten suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen. De inhoud van de handreikingen schoolexamen draagt een niet-voorschrijvend karakter.

Contactpersoon