Sector
 • Po
 • Vo
Vakgebied
 • Aardrijkskunde
 • Bedrijfseconomie
 • Economie
 • Educaties
 • Filosofie
 • Geschiedenis
 • Levensbeschouwing
 • Maatschappijleer
 • Maatschappijkunde
 • Maatschappijwetenschappen
Leerplankundig thema
 • Beleid

Vakspecifieke trendanalyse

29-3-2016

SLO voert periodiek een trendanalyse uit per vakgebied resulterend in een publicatie met daarin de stand van zaken en de ontwikkelingen per vakgebied. De trendanalyse richt zich met name op het primair en voortgezet onderwijs, met hier en daar uitstapjes naar bijvoorbeeld het speciaal onderwijs en hbo onderwijs (lerarenopleidingen).

Het gaat in de trendanalyse om de stand van zaken van het beoogde curriculum, zoals dat is beschreven is in officiĆ«le documenten, het uitgevoerde curriculum, zoals geĆÆnterpreteerd door leraren en uitgevoerd in de schoolpraktijk en het gerealiseerde curriculum, zoals ervaren door leerlingen en docenten en blijkt uit de resultaten. Daarnaast worden ontwikkelingen binnen het curriculum van het vakgebied en actuele ontwikkelingen vanuit beleid, praktijk en wetenschap die implicaties kunnen hebben voor het vakgebied beschreven. Elke trendanalyse wordt afgesloten met curriculaire uitdagingen.

Een samenvatting van de vakspecifieke trendanalyse is te lezen in deel B van de Curriculumspiegel. Samen met deel A, waarin generieke inhoudelijke thema's worden beschreven geeft de Curriculumspiegel een inkijkje in de stand van zaken op leerplangebied in Nederland.

Contactpersoon