Sector
  • Vmbo bovenbouw
  • Vmbo bovenbouw bb
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw gl
  • Vmbo bovenbouw tl
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Aardrijkskunde
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Vakvernieuwing aardrijkskunde

9-6-2015

Vmbo

Vanaf schooljaar 2013-2014 is een nieuw examenprogramma aardrijkskunde voor het vmbo van kracht.
Doel van het programma is de leerlingen een wereldbeeld bij te brengen. Aardrijkskunde wil de relatie tussen mens en natuur verhelderen en een bijdrage leveren aan burgerschap. Het nieuwe programma kenmerkt zich door een balans tussen sociale en fysische onderwerpen. Daarnaast is er aandacht voor de eigen leefomgeving en het uitvoeren van kleine aardrijkskundige onderzoeken.
 

Havo en vwo

In 2015 zijn nieuwe syllabi en een nieuwe handreiking voor het schoolexamen verschenen. Deze hebben betrekking op het vernieuwde examenprogramma dat vanaf schooljaar 2017-2018 van kracht is.
De vernieuwing heeft met name betrekking op het domein D (voor havo is dat ontwikkelingsland en voor vwo gebied). Voor havo is gekozen voor (het ontwikkelingsland) Brazilië. Voor vwo is gekozen voor (het gebied) Zuid- Amerika. Daarnaast is er meer aandacht voor GEO-ICT toepassingen en onderzoeksopdrachten.
Het examenprogramma aardrijkskunde voor het vmbo is  geheel vernieuwd en per augustus 2013 van start gegaan in het derde leerjaar. Het eerste centrale examen op basis van dit nieuwe programma is in mei 2015.