Sector
  • Vmbo bovenbouw
  • Vmbo bovenbouw kb
  • Vmbo bovenbouw tl
  • vmbo onderbouw gl
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Vakvernieuwing geschiedenis

9-6-2015

Vmbo

Met ingang van het schooljaar 2016-2017 (examen 2018) is het examenprogramma voor het vmbo (bb, kb en gtl) enigszins gewijzigd. Ingrijpender gewijzigd is de sylabus.

Beide documenten voor het examen in 2018 (examenprogramma en syllabus) staan op de website Examenblad.

SLO heeft, naar aanleiding van deze vernieuwing, voor het schoolexamen een nieuwe handreiking gemaakt.

Havo/vwo

Vanfa 2015 is er voor havo- en vwo-leerlingen een nieuw centraal examen. Het examen heeft vanaf dat jaar  nog steeds betrekking op domein A (historisch besef), maar leerlingen worden niet meer bevraagd op hun kennis van twee thema's, maar over hun oriëntatiekennis van de tien tijdvakken.

FAQ's

Onderzoek naar de invoering van het nieuwe centraal examen

Onderzoek onder docenten

Onderzoek onder leerlingen

Op deze pagina staat ook een overzicht van belangrijke documenten en websites die betrekking hebben op deze veranderingen.

Contactpersoon