Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
Vakgebied
  • Management en organisatie
Vakinhoud
  • Management & organisatie
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek
Vakspecifiek thema
  • Financiële redzaamheid
  • Ondernemerschap

Vakvernieuwing M&O

9-6-2015

Na ongeveer zestien jaar was het vak Management & Organisatie aan vernieuwing toe. Ontwikkelingen in het hart van het vak (de praktijk van het ondernemen en het functioneren van organisaties), de belevingswereld van de leerling en de samenleving vroegen daarom. De nieuwe missie en doelstellingen van het vak Bedrijfseconomie maken een andere invulling en programmering van het vak noodzakelijk. Het functioneren van organisaties blijft een belangrijke invalshoek, maar decentrale initiatieven krijgen een belangrijke plaats en het perspectief van het individu ofwel de leerling komt centraal te staan. Bijvoorbeeld aan de hand van vragen als: hoe zelf een onderneming te beginnen, wat behelst dit? Maar ook financiële zelfredzaamheid in het algemeen krijgt aandacht, onder meer bij persoonlijke financiële beslissingen, zoals het kopen van een huis. Dit soort privé-beslissingen lijkt op het eerste gezicht af te wijken van de problematiek van een organisatie. Toch is er grote overlap. Allerlei afwegingen en technieken die bij de aanpak van organisatorische vraagstukken aan de orde zijn, kunnen ook worden benut bij financiële kwesties op privégebied. En het zelf beginnen van een ondernemingsactiviteit – ondernemerschap – valt daar weer precies tussen in.

Als leidraad van het nieuwe examenprogramma is daarom een nieuw, overkoepelend, domein B toegevoegd. Dit domein brengt de domeinen A en C tot en met G in onderlinge samenhang, startend vanuit de (financiële) belevingswereld van de individuele leerling.  Domein B vormt een rode draad in het programma en start bij het begrip persoon, en loopt via eenmanszaak door naar rechtspersoon. In dit nieuwe domein B zijn overigens enkele eindtermen uit domein C van het huidige examenprogramma ('Financiering van activiteiten') opgenomen, zoals vormen van consumptief en hypothecair krediet .

In zijn geheel is domein B ('Van persoon tot rechtspersoon') een aanvulling op het huidige examenprogramma. Deze aanvulling betreft:

  • een brede benadering van de persoonlijke financiële zelfredzaamheid van de individuele leerling. Hierbij wordt aandacht besteed aan de financiële consequenties van belangrijke beslissingen zoals de keuze voor een opleiding, werken, het kopen van een huis, pensioen- en vermogensopbouw en de financiële en fiscale consequenties van trouwen en geregistreerd partnerschap, scheiden, erven en schenken;
  • het opstarten van een activiteit of bedrijf;
  • een maatschappelijke benadering van het bestaansrecht van organisaties: waar ontlenen organisaties hun bestaansrecht aan en hoe worden ze aangestuurd?