Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Maatschappijwetenschappen
Leerplankundig thema
  • Vakvernieuwing & vakdidactiek

Vakvernieuwing maatschappijwetenschappen

9-6-2015

Het examenprogramma voor maatschappijwetenschappen wordt de komende jaren vernieuwd. 

Vanaf de invoering van de vernieuwde tweede fase, eind jaren negentig, was er een sterke behoefte aan een nieuw examenprogramma voor het profielkeuzevak maatschappijwetenschappen. Het huidige programma wordt in meerdere opzichten als verouderd ervaren.

Het nieuwe examenprogramma maatschappijwetenschappen wordt per augustus 2017 ingevoerd (te starten met het vierde leerjaar havo en vwo).

Karakteristiek voor het nieuwe examenprogramma is de concept-contextbenadering. Daarmee verdwijnt de thematische aanpak van het huidige programma. Het programma bevat compleet vernieuwde domeinen.

Contactpersoon