Sector
  • Alle onderwijstypen
Vakgebied
  • Geschiedenis
Leerplankundig thema
  • Curriculum

Vakspecifieke trendanalyse geschiedenis

26-10-2016

​Kaap, A. van der & Visser, A. (2016). Geschiedenis: Vakspecifieke trendanalyse 2016, Enschede: SLO.

Op verzoek van OCW heeft SLO zogeheten vakspecifieke trendanalyses (VTA's) gemaakt voor alle vakken in primair- en voortgezet onderwijs. Zo ook voor geschiedenis. Deze VTA beschrijft de huidige situatie in het vakgebied en schetst vanuit leerplankundig perspectief de actuele ontwikkelingen in praktijk, beleid en wetenschap. Dit wordt gecombineerd met BUG-analyses: systematische overzichten van wat er met het curriculum Beoogd wordt, wat daarvan in po en vo is Uitgevoerd en in welke mate uiteindelijk de bedoelingen van het leerplan Gerealiseerd zijn.