Sector
  • Havo bovenbouw
  • Vwo bovenbouw
  • Gymnasium bovenbouw
Vakgebied
  • Geschiedenis
Trefwoorden
  • Wetenschapsoriëntatie

Wetenschapsoriëntatie en geschiedenis

24-8-2018

​Kaap, A. van der (2015). Wetenschapsoriëntatie bij geschiedenis. Enschede: SLO

​Wetenschapsoriëntatie bij geschiedenis is een publicatie voor geschiedenisdocenten in de tweede fase havo/vwo, waarin wordt nagegaan welke opdrachten in het centraal examen geschiedenis betrekking hebben op (aspecten van) wetenschapsoriëntatie bij geschiedenis. Ook worden enkele suggesties gedaan voor meer aandacht voor wetenschapsoriëntatie in het vak geschiedenis.